Våre lag i Hasundgot

Hasundgot er eit idrettslag for både barn, unge og vaksne, og vi ønskjer å gi eit så godt tilbod som mogeleg for fotballspelarar i alle aldrar.

Vi har lag i nesten alle aldersklasser, heilt frå sjuårsalderen og opp til seniornivå hos begge kjønn. Fram til 2017 var det også damelag, men dette er ikkje operativt denne sesongen.

I 2017 har vi lag i følgjande aldersklasser:

6. div Menn Avd. 2
G10 Serie Avd. 7
G11 Avd. 4
G12 Avd. 3
G13.09 2. div vår
G14 2. div avd. 2 vår
G19 3. div vår

J09 Avd. 3
J10 Serie Avd. 2
J11 Avd. 2
J14.07 3. div avd. 2 vår
J16.07 2. div vår

* Alle laga vert leia av ein trenar og ein lagleiar. Kontaktinformasjon til dei ulike laga kan du finne her.