Organisering av idrettslaget

Hasundgot IL er organisert inn i fem ulike grupper/styre, slik at drifta av klubben skal vere så god og effektiv som mogleg.

Her finn du ei oppdatert liste over aktuelle kontaktpersonar innanfor kvart av ansvarsområda som idrettslaget har.

For generelle førespurnadar, ta gjerne kontakt med leiar i Hasundgot IL, Bjarte Bergseth, ved å sende ein e-post til: post@hasundgot.no.

Hovudstyret

Styret per mars 2018.

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Bjarte Bergseth 913 02 566 post@hasundgot.no
Kasserar Gunnar Bigset 948 00 586  
Sekretær Arild Aamodt Støylen 911 23 566  
Leiar, fotball Runar Muren 951 70 764 fotball@hasundgot.no
Leiar, trim Gry S. Antonsen 995 79 691  
Leiar, anlegg Trond Lauvstad 952 29 020  
Leiar, økonomi Lene Bjåstad 908 91 880  

Fotballstyret

Runar Muren Leiar 95170764 fotball@hasundgot.no
Vidar Ertesvåg Nestleiar   ertesvi@gmail.com
Elin Haugland Kasserer 46683936 elinshaugland@gmail.com
Idar Brekke Sekretær 98210302 idar.brekke@hotmail.no
Kjetil Sundal Materialforvaltar 90891540 kjetil.sundal@kleven.no
Joakim Rødven Sportsleg leiar 48229993 roedven@hotmail.com
       
Runar Muren Ansvarleg, politiattest    
Arnt-Ivar Berg Fair play-ansvarleg 92239777 arnt.ivar.berg@gmail.com
Arnt-Ivar Berg Dommaransvarleg    

Trimgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Gry Sundgot Antonsen 99579691 gbsa@online.no
Medlem Monica Gustavson 94187847  
Medlem Reno Dimmen 47611151  
Medlem Connie Grimstad 41564036  
Medlem Tommy Dahl 92848459  
Repr for badmington Tor Bigset 95767045  
Repr for oldboys Morten Knutsen 90863042  

Hus og anlegg

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Trond Lauvstad 95229020 anlegg@hasundgot.no
Ansv. innvendig hus og utleige Nora Wingsternes 91577715 utleige@hasundgot.no 
Ansv. kiosk Anette Tømmerstøl 90892338 Annette.tommerstol@gmail.com
Ansv. utvendig hus Hallbjørn Sundgot 91139626  
Medlem Roger Vågen 95808029  
Medlem Hans Arild Spjutøy 40480033  
Medlem Frank Håkon Garnes 91302600  
Medlem Ronny Dimmen 48162360  
Medlem Mats Bigset 97515632  

Økonominemnda

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Lene Bjåstad 90891880 lenebjaastad@hotmail.com
Sponsoransvarlig Siri Holm Sundgot 96904563 siri_sundgot@hotmail.com
Sponsorhjelp Jeanette Sundgot 41553719  
Medlem Mariann Bergo 90540309 mariann@rservice.no
Medlem Tore Skoge 41574045  
Medlem Elisabeth Osdal    
Medlem Wenche Aursnes 95945492