Trimgruppa

Styret i Trimgruppa (2015):

Leiar: Ken Anderson
Medlemmar: Stig Hoel,Gry Sundgot Antonsen,Tove Britt Suto,Tor Bigset, Morten Knutsen

Trimgruppa gjennomførte i 2014 nyttårsmarsj, rebusløp og Hasundgotrypa. Andre faste aktivitetar er aerobic, badmington og oldboysfotball.