Økonominemnda

Styret i økonominemda (2017):

Leiar: Torill haddal

Medlemmer: Wenche Aursnes, Lene Bjåstad, Hege Ertesvåg, Tore Skoge, Jeanette Sundgot, Siri Holm Sundgot

Idrettslaget er avhengige av at medlemmene positive og stiller på inntektsbringande aktivitetar. Økonominemnda har ansvaret for å planlegge og organisere gjennomføring av slike aktivitetar, som til dømes lotteri, kakesal og dugnadar.

Lurer du på noko? Finn kontaktinformasjon her.