Hus og anlegg

Styret i Hus og anlegg (2015):

Leiar: Bjørnar Sporstøl 918 68794
Utleigeansvarleg: June Landa Sundal 990 11938
Medlemmer: Dagny Fjørtoft, Hallbjørn Sundgot, Roger Vågen, Hans Arild Sputøy, Aksel Garshol, Ronny Dimmen, Mats Bigset