Ungdomsgruppa

Leiar Hasundgot fotball (HF) Leif Arne Mork
Nestleiar HF Runar Muren
Kasserer HF Signy Slettebakk
Sekretær HF Janne Kleven
Representant for damelaget – HF ….
Representant for herrelaget – HF ….
Materialforvaltar – HF Lars Breivik
Sportsleg leiar – HF Øyvind Breivik
Dommaransvarleg – HF Arnt Ivar Berg