Forsikring og kontingent

Alle må betale medlemskontigent til Hasundgot IL for å kunne spele fotball i regi av klubben. Satsane for medlemskontingent er:

  • Barn: Kr. 300,-
  • Vaksen: Kr. 300,-
  • Familie: Kr. 600,-

I tillegg må alle aktive utøvarar betale treningsavgift. Pris:

  • 7 -10 år: kr. 600
  • 11-16 år: kr. 800
  • Maks kr. 1500 pr. familie
  • Over 16 år: kr. 1500

Det er viktig at både medlems- og treningsavgift blir betalt innan tidsfristen, då den også inkluderer forsikring dersom uhell skulle oppstå under kamp eller trening.

I tillegg vil klubben få økonomisk tilskot frå fotballforbundet etter talet på registrerte, betalande medlemmar.

Forsikring ved fotballskadar

Ved skade og uhell på utøvarar i Hasundgot Idrettslag må dette meldast til forsikringsselskap. Norges Fotballforbund har ein samarbeidsavtale med Gjensidige.

Her kan du melde om skade som er relatert til fotballaktivitet.

NB: Er utøvaren over 18 år er det utøvaren sjølv sitt ansvar at skadar blir meld inn til forsikringsselskapet så raskt som mogleg etter uhellet har skjedd. Er utøvaren under 18 år, skal foreldre eller føresette for utøvaren melde om skada.

Ta gjerne kontakt med Hasundgot IL ved behov, eller les meir om temaet på Fotballforbundet sine eigne sider om temaet.