Kontakt

Dersom du har spørsmål til klubbens administrative eller sportslege organ så er det fleire kontaktpunkt du kan nå oss på.

For å nå fram til rett kontaktperson og for å få raskast mogeleg svar på din førespurnad, kan du nå oss på følgjande e-postadresser:

FØRESPURNAD E-POSTADRESSE
Generelle spørsmål til idrettslaget post@hasundgot.no
Spørsmål om det sportslege tilboldet eller til fotballstyret. fotball@hasundgot.no
Spørsmål relatert til anlegget eller stadion. anlegg@hasundgot.no
Pristilbod eller leige av Hasundgot klubbhus. utleige@hasundgot.no
Spørsmål om treningsavgift, kontingent, faktura, osv. faktura@hasundgot.no
For innsending av bilete, kampreferat og publikasjonar på nettsida. redaksjon@hasundgot.no

Har du tips til saker som kan publiserast på nettsida vår? Kontakt nettredaksjonen vår: