Hasundgot IL

Siste nytt

Bli medlem

Hasundgot IL er eit idrettslag for alle, både store og små, jenter og gutar.

For å kunne ta del i idrettslagets aktivitetar, er det ein føresetnad at ein er registrert som medlem i Hasundgot IL.

Dette gjer også at dersom uhellet først skulle inntreffe, er ein forsikra gjennom idrettslaget.

Medlem kan ein bli ved å sende ein e-post til faktura@hasundgot.no.

I denne e-posten må du opplyse om følgjande:

  • E-postadresse
  • Namn (på den det gjeld)
  • Adresse
  • Fødselnr
  • Tlf/mobilnr
  • Kva lag du vil bli medlem av
  • Ønsker du å tilhøyre et familiemedlemskap, nemner du dette i mailen.

Når førespurnaden din er registrert, vil vi sende deg faktura for medlemskapet ditt.

Overgang og hospitering

Dersom du er medlem i ein annan fotballklubb og ønskjer å melde overgang til Hasundgot IL, skal Sportsleg leiar kontaktast for ein hyggjeleg prat.

Dette er for at det sportslege apparatet i klubben skal ha full oversikt, og kontroll, over spelarlogistikk inn og ut av klubben.

Du finn kontaktinformasjon om sportsleg leiar under idrettslagets organsiering.