Kontakt

I Hasundgot IL er det mange ivrige og engasjerte personar, og for at klubbens skal gi best mogeleg hjelp vert du oppmoda til å ta kontakt med dei som har ansvar for dei ulike avdelingane i idrettslaget.

Du finn ei oversikt over alle kontaktpersonar (styrer og verv i klubben) her: Idrettslagets organisering

For generelle førespurnadar, ta gjerne kontakt med oss på ei av følgjande e-postadresser:

FØRESPURNAD E-POSTADRESSE
Generelle spørsmål til idrettslaget post@hasundgot.no
Spørsmål om det sportslege tilboldet eller til fotballstyret. fotball@hasundgot.no
Spørsmål relatert til anlegget eller stadion. anlegg@hasundgot.no
Pristilbod eller leige av Hasundgot klubbhus. utleige@hasundgot.no
Spørsmål om treningsavgift, kontingent, faktura, osv. faktura@hasundgot.no
For innsending av bilete, kampreferat og publikasjonar på nettsida. redaksjon@hasundgot.no