Hasundgot IL

Siste nytt

Kontakt

I Hasundgot IL er det mange ivrige og engasjerte personar. For at vi skal gi best mogeleg hjelp, vert du oppmoda til å ta kontakt med dei som har ansvar for dei ulike avdelingane i idrettslaget.

Du finn ei oversikt over alle kontaktpersonar som sit i styrer eller har verv i klubben under idrettslaget si organisering.

For generelle førespurnadar, ta gjerne kontakt med oss på ei av følgjande e-postadresser:

TemaE-post
Generelle spørsmål til idrettslagetpost@hasundgot.no
Spørsmål om det sportslege tilbodet eller til fotballstyret.fotball@hasundgot.no
Spørsmål relatert til anlegget eller stadion.anlegg@hasundgot.no
Pristilbod eller leige av Hasundgot klubbhus.utleige@hasundgot.no
Spørsmål om treningsavgift, kontingent, faktura, osv. faktura@hasundgot.no
For innsending av bilete, kampreferat og publikasjonar på nettsida.redaksjon@hasundgot.no