Leige av klubbhus

Klubbhuset på Hasundgot stadion kan leigast til private selskap, møter eller andre arrangement. Lokala består av storsal, kjøkken og eit møterom for mindre arrangement/salong.

For leige av klubbhuset, ta kontakt med Nora Wingsternes anten på mobil 915 77 715 eller ved å sende ein e-post til: utleige@hasundgot.no.

Leigeavtale finn du her: Skjema for utleie klubbhus 2018

Utleigepriser pr. 01.05.2013:

  • For medlemmar av HIL (1 døgn, 12.00 – 12.00): 1750,-
  • For ikke-medlemmer (1 døgn, 12.00 – 12.00): 2000,-
  • Leige helg (Fredag – Søndag): 3000.-
  • Søndagsutleige avtalast særskild pga. reinhald.
  • Barneselskap (medlem): 1000,-
  • Barneselskap (ikkje medlem): 1250,-

Alle prisar er inkl. vask av Hasundgot.

– Leige av dukar, pr stk.: 80,-
– Leige av stol, utomhus, 50,-
– Leige av bord, utomhus 50,-

Om du ønskjer fast leigeavtale; ta kontakt for tilbod.