Hasundgot IL

Siste nytt

Leige av klubbhus

Klubbhuset på Hasundgot stadion kan leigast til private selskap, møter eller andre arrangement. Lokala består av storsal, kjøkken og eit møterom for mindre arrangement/salong.

For leige av klubbhuset, ta kontakt med utleigesjef Nora Wingsternes anten på mobil 915 77 715 eller ved å sende ein e-post til: utleige@hasundgot.no.

Gjerne fyll ut skjema for utleige på førehand, slik at handsaminga av utleigeførespurnaden din vert så kort og effektiv som mogeleg.

Prisar per 2018:

  • For medlemmar av HIL (1 døgn, 12.00 – 12.00): 1750,-
  • For ikke-medlemmer (1 døgn, 12.00 – 12.00): 2000,-
  • Leige helg (Fredag – Søndag): 3000.-
  • Søndagsutleige avtalast særskild pga. reinhald.
  • Barneselskap (medlem): 1000,-
  • Barneselskap (ikkje medlem): 1250,-

Alle prisar er inkl. vask av Hasundgot.

  • Leige av dukar, pr stk.: 80,-
  • Leige av stol, utomhus, 50,-
  • Leige av bord, utomhus 50,-

Om du ønskjer fast leigeavtale; ta kontakt for tilbod.

Sjekk kapasitet: