Treningstider og banekalender

Det er full aktivitet kvar dag på Hasundgot kunstgras, og det kan vere ei utfordring å få kabalen til å gå opp i alle tilfelle når det står på med både trening og kamp.

Vi oppmodar derfor alle til å vise omsyn til lag som skal spele kampar, samstundes som at lag som trenar skal få trene utan å bli avbrote utan samtykke frå trenarane.

Dersom det skulle vere behov for å unntaksvis endre treningstider, finn du kontaktinformasjon til trenarar og lagleiarar her.

Baneinndeling på Hasundgot kunstgras finn du her: Baneinndeling

Oversikt over kampar og treningstider: